Ansatte

Ansatte

Odd
Scharning


Tlf. 47 48 45 66
Vår mann på Basseng og varmeanlegg,
Odd har 26 års erfaring fra bransjen. «Svennebrev»

Jan Werner
Olstad

Tlf. 47 48 45 47

Allsidig rørlegger på ferdighus og service.
Jan Werner har 19års erfaring fra bransjen. «Svennebrev»

Tor-Erik Sigvartsen
Tlf. 47 48 45 54
Rørlegger & tømrer som er vår mann på rehabilitering av bad. Tor-Erik har 18 ars erfaring som tømrer
og 8 års erfaring som rørlegger. «Svennebrev»

Jørn Drognes


Tlf. 908 52 311
Jørn er vår mann på kontoret og tar seg av deg når du ringer.
Jørn har 16 års erfaring fra bransjen.